کیبورد ریزر Huntsman

خانواده کیبورد ریزر Huntsman محصول سالها تحقیق و نوآوری است. با بازتعریف مرزهای دقت و سرعت، عملکردی را تجربه خواهید کرد که فقط می‌توان آن را جلوتر از زمان خود توصیف کرد.